Informatie voor groep 8 ouders

Het Dominicus College is een school voor havo en vwo (atheneum en gymnasium). Heeft uw kind havo- of vwo-advies gekregen van de basisschool? Dan kunt u direct inschrijven. Dat kan op deze pagina.

Naar het vwo / naar de havo

Op het Dominicus College kunnen kinderen havo of vwo doen. Onder vwo vallen atheneum en gymnasium.Vwo is niet altijd ‘beter’ dan havo. We vinden het belangrijk dat kinderen op hun plek zitten. De beste keuze is een keuze die past bij het kind. Daarbij telt niet alleen de CITO-score, maar ook het karakter en interesses van het kind. Op de havo gaat de stof iets minder diep dan op het vwo. Leerlingen kunnen sneller aan de slag.

Havo

Als uw kind een echte ‘doener’ is, voelt hij of zij zich waarschijnlijk het prettigst op de havo. We dagen leerlingen uit om te leren in de praktijk, zichzelf te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen. Uitwisselingen met leeftijdsgenoten uit andere landen horen bij het programma. Uniek op het Dominicus College: havoleerlingen kunnen vwo-examen doen voor één of meerdere vakken.

Vwo

Kinderen die makkelijk leren en van theorie houden, zitten vaak op hun plek op het vwo. Het Dominicus College biedt vwo-onderwijs aan op het atheneum en het gymnasium. Het vwo geeft uw kind een complete basis voor een academische vervolgstudie.

Naar het gymnasium

Op het gymnasium krijgen leerlingen alle vakken die ook op het atheneum aan bod komen. Daar komen Latijn en Grieks bij. Ook volgen leerlingen het programma Artes Liberales (de zeven vrije kunsten). Houdt uw kind van argumenteren of het oplossen van lastige problemen? Dan voelt uw kind zich waarschijnlijk helemaal thuis op het gymnasium. Houdt u er rekening mee dat uw kind op het gymnasium wel iets meer huiswerk krijgt dan op het atheneum.

Havo of toch vwo?

Soms is de leerkracht van groep 8 niet helemaal zeker welk schooltype het beste past. De leerling krijgt dan een gemengd advies: havo/vwo. Ook dan is uw zoon of dochter welkom op het Dominicus College. Hij of zij komt het eerste jaar in een gemengde brugklas. Na het eerste jaar gaan de leerlingen verder op de havo of op het vwo. Leerlingen met een gemengd advies vmbo-t / havo kunnen we helaas niet plaatsen op onze school.
Maatwerk vinden we belangrijk. Leerlingen hebben recht op een plek die het beste bij hen past. Daarom gaan we altijd in gesprek met de leerkracht van groep 8. Zo komen we erachter of de leerling en de school echt goed bij elkaar passen.

Van 4 vmbo-t naar 4 havo

Zit uw kind nu in de vierde klas van vmbo-t en wil het 4 havo gaan doen op het Dominicus? Vaak is dat mogelijk. Wel geldt er een aantal regels voor deze overstap. Die leest u hier.

Waarom kiezen voor het Dominicus College?

  • Goede resultaten
  • Intensieve begeleiding door mentoren en gespecialiseerde zorgverleners. Mede dankzij de Monnikskap is er veel kennis en ervaring in huis.
  • Kwalitatief sterk en afwisselend onderwijs in verschillende vormen: lessen, excursies en projecten
  • Leerlingen in het eerste leerjaar kiezen deels hun eigen programma, in de vorm van projecten
  • Het vak Nieuwe Media om creatief en verantwoord met digitale media om te gaan
  • Veilig leerklimaat dat recht doet aan verschillen
  • Versterkt talenonderwijs voor Engels, Frans en Duits in combinatie met internationale excursies en uitwisselingen
  • Moderne hulpmiddelen, zoals de iPad in de klas
  • Universumschool: techniek komt aan de orde in theorie én praktijk