Meld je aan

Ben je een groep 8-leerling met een havo- of vwo-advies? Dan kun je je aanmelden bij het Dominicus College met het 'aanmeld- en adviesformulier' dat de basisschool verstrekt. Wij vragen je daarnaast ook een aanmeldingsformulier van het Dominicus College in te leveren. Dit aanmeldformulier vind je op onze website in de aanmeldperiode (12 februari t/m 28 februari 2020).
 
Wil je graag instromen in een van de hogere leerjaren? Neem dan contact op met een van onze afdelingsleiders:
 
Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo (Nancy.vanRiet-Bunte@dominicuscollege.nl)
Lex Plantaz, afdelingsleider vwo (Lex.Plantaz@dominicuscollege.nl)
 
Op de afdeling De Monnikskap verzorgt de school onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. Vanwege het specifieke karakter kent De Monnikskap een eigen aannamebeleid.
 

Plaatsingsprocedure

Wij nemen leerlingen aan met een havo- of vwo-advies (of een combinatie hiervan). Dat advies wordt ondersteund door de informatie uit het leerlingvolgsysteem van de laatste drie schooljaren. Wij nemen geen leerlingen aan met een gecombineerd vmbo-t/havo-advies.
 
Leerlingen met een broer of zus bij ons op school hebben voorrang bij de plaatsing, net zoals kinderen van onze personeelsleden.
 

Plaatsingscommissie

De plaatsingscommissie van het Dominicus College adviseert de schoolleiding over de toelating van leerlingen. We bespreken leerlingen met een speciale indicatie en ook de leerlingen bij wie het basisschooladvies en het leerlingvolgsysteem niet overeenkomen. De commissie bestaat uit een afdelingsleider, een coördinator onderbouw en een zorgcoördinator en/of een orthopedagoog.
 

Procedure en tijdpad 2020

Voor scholen in Nijmegen en omgeving is onderstaande procedure rondom de aanname van leerlingen vastgesteld. Hierin is tevens opgenomen hoe scholen handelen in geval loting van toepassing is. De afgelopen jaren heeft er op het Dominicus College echter geen loting plaatsgevonden. Wij gaan ervan uit dat dit ook voor komend schooljaar niet van toepassing zal zijn.

-12 februari 2020
De aanmeldtermijn start op 12 februari 2020 en loopt tot en met vrijdag 28 februari 2020. Leerlingen kunnen worden aangemeld door de ingevulde aanmeldingsformulieren op te sturen of in te leveren bij de administratie van onze school.
 
-15 februari 2020
10.00 - 15.00 uur: Open Dag
 
-2 maart 2020 09.00 uur
Het aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. Indien het aantal aanmeldingen het totale aantal leerlingen dat geplaatst kan worden overschrijdt, volgt loting.
  
-4 maart 2020
Eerste lotingen op scholen die een over-aanmelding hebben, ouders van uitgelote leerlingen worden daar telefonisch van op de hoogte gebracht.
 
-5 maart 2020
Vanaf deze dag kunnen ouders van leerlingen die uitgeloot zijn contact opnemen met scholen waar nog plaats is. Er komt geen extra open dagdeel.
 
-6 maart 2020
Op 6 maart krijgen alle ouders een schriftelijk bevestiging van aanname, dan wel uitloting.
 
-13 maart 2020
Uiterlijke datum tweede aanmelding uitgelote leerlingen.
 
-16 maart 2020
Eventueel tweede loting op scholen die na de tweede ronde een over-aanmelding hebben.
 
-18 maart 2020
Ouders ontvangen bericht van het resultaat van de tweede loting en in geval van uitgeloot zijn, informatie van scholen waar nog plaats is.
 
-10 april 2020
Ouders van de geplaatste leerlingen ontvangen definitief bericht van plaatsing.
 
Meer weten? Neem contact op met het secretariaat van de school.