Nieuwslink

Op het Dominicus College gebeurt veel! Al het nieuws over school lees je hier. Bezoek deze pagina lekker vaak en blijf helemaal op de hoogte. Maar je kunt ons ook op Facebook volgen.

Fietsexcursie havo4

2 juni 2017

Het was een zonnige dinsdagochtend op 23 mei en voor het vak aardrijkskunde stond er een zware maar leerzame dagetappe op het programma. Het havo-4 peloton, aangevoerd door kopman Lars Jaensson, aangevuld met meesterknecht Arthur Mutsaers en stagiaire Annika, gingen een dag door de Ooijpolder koersen. De koers begon boven op de stuwwal waar we ons o.a. probeerden voor te stellen hoe het klimaat moet zijn geweest zo'n 150.000 jaar geleden tijdens de Saale glaciaal. Na een steile afdaling door een smeltwater dal (waarbij gelukkig geen gewonden zijn gevallen) volgende er een korte klim waarbij er zelfs een kopgroep wist te ontsnappen. Helaas voor deze kopgroep werd het gat net op tijd dicht gereden en werd er vervolgens gestopt bij het tweede excursiepunt. Bij dit excursiepunt werd er met behulp van een grondboor bodemonderzoek gedaan op de stuwwal. Hier ligt een dikke laag dekzand dat tijdens de laatste ijstijd ‘het Weichselien’ met de westenwinden hier is neergedaald. Na deze stop ging de koers verder langs het beeld van een 'wassend vrouwtje'. Hier werd ingegaan op het 'Water werkt' project, de deelnemers van de koers konden zien wat de functie is van de bovengrondse afwatering in Beek-Ubbergen. We lieten de Pleistocene stuwwallen van Beek-Ubbergen achter ons en daalden af naar het Holocene rivierengebied om te stoppen bij het kleinste dorp van Nederland, Persingen. De kerk van Persingen ligt net even iets hoger dan het omringende gebied en dat komt omdat het op een donk (oude rivierduin) gebouwd is. De koers liep nog enkele kilometers verder over de Kerkdijk en langs o.a. Leuth, Erlecom, De Groenlanden en eindigde bij het Hollands Duitsch gemaal. Dat was tevens de finish van deze aardrijkskundige etappe. De renners gingen moe maar voldaan weer naar huis en konden terugkijken op een leerzame rit!
 
Lars Jaensson


Panoramaview Ooijpolder


Afwatering in Beek (voet van de stuwwal)


Persingen: het kleinste dorp van Nederland
Terug naar overzicht