Ouders & Dominicus

Belangrijke documenten voor je ouders

Zijn je ouders op zoek naar een document voor school? Waarschijnlijk kunnen ze het hieronder vinden.

Aanvragen bijzonder verlof

Lesmaterialen en boekenlijst

Vrijwillige ouderbijdrage

Afspraken op school

Onder het kopje 'afspraken op school' kunnen je ouders lezen wat we op school met elkaar afgesproken hebben.