Informatie voor groep 8 ouders

Wie zijn wij? 

Onze leerlingen vertellen: "Het verhaal van het Dominicus College"
(klik op onderstaande afbeelding).


Naar het vwo / naar de havo

Op het Dominicus College kunnen kinderen havo of vwo doen. Onder vwo vallen atheneum en gymnasium. Vwo is niet altijd ‘beter’ dan havo. We vinden het belangrijk dat kinderen op hun plek zitten. De beste keuze is een keuze die past bij het kind. Daarbij telt niet alleen de CITO-score, maar ook het karakter en interesses van het kind. Op de havo gaat de stof iets minder diep dan op het vwo. Leerlingen kunnen sneller aan de slag.

Havo

Als uw kind een echte ‘doener’ is, voelt hij of zij zich waarschijnlijk het prettigst op de havo. We dagen leerlingen uit om te leren in de praktijk, zichzelf te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen. Uitwisselingen met leeftijdsgenoten uit andere landen horen bij het programma. Bijzonder op het Dominicus College: havo-leerlingen kunnen vwo-examen doen voor één of meerdere vakken.

Vwo

Kinderen die makkelijk leren en van theorie houden, zitten vaak op hun plek op het vwo. Het Dominicus College biedt vwo-onderwijs aan op het atheneum en het gymnasium. Het vwo geeft uw kind een complete basis voor een academische vervolgstudie.

Naar het gymnasium

Op het gymnasium krijgen leerlingen alle vakken die ook op het atheneum aan bod komen. Daar komen Latijn en Grieks bij. Ook volgen de leerlingen zeven masterclasses in de eerste drie leerjaren en krijgen zij tijdens de maatwerkuren gedurende twee periodes speciaal op hen toegeschreven projecten aangeboden. Houdt uw kind van argumenteren of het oplossen van lastige problemen? Dan voelt uw kind zich waarschijnlijk helemaal thuis op het gymnasium. Houdt u er rekening mee dat uw kind op het gymnasium wel iets meer huiswerk krijgt dan op het atheneum.

Havo of toch vwo?

Soms is de leerkracht van groep 8 niet helemaal zeker welk schooltype het beste past. De leerling krijgt dan een gemengd advies: havo/vwo. Ook dan is uw zoon of dochter welkom op het Dominicus College. Hij of zij kan in het eerste jaar starten in een H/V-klas. Na het eerste jaar gaan de leerlingen verder op de havo of op het vwo. Maatwerk vinden we belangrijk. Leerlingen hebben recht op een plek die het beste bij hen past. Daarom gaan we altijd in gesprek met de leerkracht van groep 8. Zo komen we erachter of de leerling en de school echt goed bij elkaar passen.

Van 4 vmbo-t naar 4 havo

Zit uw kind nu in de vierde klas van vmbo-t en wil het 4 havo gaan doen op het Dominicus? Vaak is dat mogelijk. Wel geldt er een aantal regels voor deze overstap. Die leest u hier.

Onderwijsvernieuwing op het Dominicus College

De afgelopen jaren zijn er veranderingen doorgevoerd in de inrichting van het onderwijs op onze school. In klas 1 en 2 worden naast de vaklessen ook projecten en maatwerk aangeboden. In projecten leren leerlingen onderzoeken, vraagstukken oplossen en trainen zij verschillende (21e eeuwse) vaardigheden. Daarbij leggen we vaak de link met de stad en de regio Nijmegen. De projecten worden op een vaste middag in de week ingepland. Tijdens maatwerkuren gaan leerlingen 2 uur per week aan de slag met studievaardigheden, het oplossen van vakgerelateerde problemen, verdieping of zelfstandig werken. De lessen worden aangeboden naar behoefte van de leerling. Zowel bij maatwerk- als bij projecturen zitten havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen door elkaar.

In het derde leerjaar kunnen leerlingen gebruik maken van een ‘Oranje kaart’. Hiermee kunnen zij vrijstelling krijgen voor vakken. De vrijgekomen tijd kunnen zij besteden aan vakken waar ze minder goed in zijn. Vanaf klas 4 werken we met DC-uren. Tijdens DC-uren kiezen leerlingen zelf, op basis van interesse of behoefte, waarmee zij aan de slag gaan. DC-uren kunnen op vier verschillende manieren gevuld worden: leerlingen kunnen zelfstandig werken onder begeleiding van een docent of in de stilteruimte. Leerlingen kunnen ook kiezen voor extra ondersteunings- of verdiepingsmodules. De mentor volgt de keuzes die een leerling maakt en gaat het gesprek aan wanneer een andere keuze verstandig zou zijn.

Meer informatie over projecten, maatwerk en DC-uren vindt u in onderstaande Nieuwslink Specials. Klik op de afbeelding om de Special te openen.

Nr. 1 december 2019                            Nr. 2 juni 2020
Projecten en maatwerk                        DC-uren