Kwaliteit

Het Dominicus College is een goede school. Kwaliteit vinden we heel belangrijk. Dat merken onze leerlingen. Van hen krijgt de school een dikke 8,5. Daar zijn we trots op.

Tevredenheidsonderzoek 2016

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar hoe tevreden ouders en leerlingen zijn. Ouders en leerlingen uit de derde klas en examenleerlingen hebben de vragenlijsten ingevuld. Hieronder lees je over de uitkomsten van dat onderzoek.

Examenklassen: goede lessen op een veilige school

Onze eindexamenkandidaten zijn tevreden over hun leraren. Dat blijkt uit het tevredenheidsonderzoek. Leerlingen zijn blij met de inzet van de docenten, hun toegankelijkheid en hun bereidheid in te gaan op vragen. Ook over de lessen zijn ze positief, vooral over de afwisseling in de lessen. Leerlingen hebben veel waardering voor de contacten met de mentor. Dat geldt ook voor het nakomen van afspraken door de mentor. Positief zijn de leerlingen daarnaast over de veiligheid op school. Dan gaat het onder meer om het voorkomen van pesten. Daar zijn we heel blij mee, want we vinden het belangrijk om een veilige school te zijn.

Derde klassen: respect en goede docenten

Ook de derdeklassers zijn positief over hun docenten. Ze vinden de uitleg in de lessen goed. Ze zeggen dat hun docenten hen met respect behandelen. Over de contacten met de mentor en de veiligheid zijn ze heel positief. Ouders laten weten dat ze graag meer informatie van de school zouden willen krijgen. Dat vinden wij ook belangrijk als school. Daarom werken we hieraan, samen met de ouderraden.

Eerste klassen: onderzoek 2016

Eind 2016 hebben we onderzoek gedaan onder de leerlingen van het eerste jaar. De leerlingen zijn heel tevreden over de school in het algemeen, over de veilige sfeer en het mentoraat. De school krijgt een dikke 8 van de leerlingen.
 
Als je de onderzoeken helemaal wilt lezen, kan dat via de linkjes hieronder.
 
Leerlingtevredenheid klas 1 Dominicus College t.o.v. Alliantie VO 

Scholen op de kaart volgens leerlingen klas 3 Dominicus College t.o.v. Alliantie VO
Scholen op de kaart volgens ouders klas 3 Dominicus College t.o.v. Alliantie VO
Scholen op de kaart volgens ouders en leerlingen vergelijking deelnemersgroepen

Leerlingtevredenheid examenklas Dominicus College t.o.v. Alliantie VO
Leerlingtevredenheid examenklas vergelijking deelnemersgroepen

Enquêtes op kwaliteitscholen.nl

Soms vragen we leerlingen, ouders of medewerkers om een enquête in te vullen. De link naar deze enquêtes vind je hieronder:

https://www.kwaliteitscholen.nl/kwaliteitscholen/Login.asp?SC=dominicus