Ouders & Dominicus

Ouders zijn erg belangrijk voor goed onderwijs. Zij kennen jou het beste. Daarom willen we goed samenwerken met je ouders. Ook zorgen we ervoor dat ze genoeg informatie krijgen. 

Ouderavonden

Een paar keer per jaar houden we een ouderavond. Je ouders kunnen dan met je mentor praten. De onderwerpen verschillen. Het kan bijvoorbeeld gaan over welke vakken je kiest voor je ‘profiel’. Dat gebeurt pas in de bovenbouw. 

Nieuwsbrief voor ouders

Alle ouders krijgen elke week een mail met nieuws van school. Zo weten je ouders wat je op school doet en wat er gebeurt. Deze Nieuwslink is altijd terug te vinden op de homepage van de website (linksonder).

Bemoeit je vader of moeder zich graag met school? Ouderraad! 

Je kent het vast wel. Sommige vaders of moeders bemoeien zich graag overal mee. Daar zit jij niet altijd op te wachten. Maar… wij wel. Dus zit je op het Dominicus? Stuur dan je ouders naar de ouderraad. Iedereen blij! 
In de ouderraad praat de leiding van de school met ouders. Zo kunnen we nog beter samenwerken met ouders. Het gaat over welke keuzes de school het beste kan maken (het ‘beleid’ van de school). De ouderraad is te bereiken via: ouderraad@dominicuscollege.nl

Belangrijke documenten voor je ouders

Zijn je ouders op zoek naar een document voor school? Waarschijnlijk kunnen ze het hieronder vinden.

Aanvragen bijzonder verlof

  • Aanvraagformulier bijzonder verlof

    Aanvragen voor bijzonder verlof i.v.m. vakantie (zie formulier) dienen minimaal 8 weken van tevoren te worden ingediend; alle overige aanvragen minimaal 2 weken van tevoren.

Overeenkomst bruikleen en regeling lesmaterialen

Schoolboeken en andere lesmaterialen 2022 - 2023

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage 2023 - 2024

 

Stichting leergeld

Vanaf 1 augustus 2021 is de Wet voor de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. De 
verandering houdt in dat alle kinderen kunnen meedoen aan de activiteiten van school, ook 
wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit is een belangrijke verandering, 
waardoor alle kinderen kunnen meedoen. Dit betekent voor u dat Leergeld Nijmegen de 
factuur voor de ouderbijdrage, excursies en schoolreizen dan ook niet meer betaalt met 
ingang van het schooljaar 2022-2023. 


Afspraken op school

Onder het kopje 'afspraken op school' kunnen je ouders lezen wat we op school met elkaar afgesproken hebben.