Ouders & Dominicus

Ouders zijn erg belangrijk voor goed onderwijs. Zij kennen jou het beste. Daarom willen we goed samenwerken met je ouders. Ook zorgen we ervoor dat ze genoeg informatie krijgen. 

Ouderavonden

Een paar keer per jaar houden we een ouderavond. Je ouders kunnen dan met je mentor praten. De onderwerpen verschillen. Het kan bijvoorbeeld gaan over welke vakken je kiest voor je ‘profiel’. Dat gebeurt pas in de bovenbouw. Ook houden we ouderavonden over social media, zodat je ouders nog beter weten wat jou bezighoudt. 

Nieuwsbrief voor ouders

Alle ouders krijgen elke week een mail met nieuws van school. Zo weten je ouders wat je op school doet en wat er gebeurt. Deze Nieuwslink is altijd terug te vinden op de homepage van de website (linksonder).

Bemoeit je vader of moeder zich graag met school? Ouderraad! 

Je kent het vast wel. Sommige vaders of moeders bemoeien zich graag overal mee. Daar zit jij niet altijd op te wachten. Maar… wij wel. Dus kom je straks naar het Dominicus? Stuur dan je ouders naar de Ouderraad. Iedereen blij! 
In de Ouderraad praat de leiding van de school met ouders. Zo kunnen we nog beter samenwerken met ouders. Het gaat over welke keuzes de school het beste kan maken (het ‘beleid’ van de school). De ouderraad is te bereiken via: ouderraad@dominicuscollege.nl

Belangrijke documenten voor je ouders

Zijn je ouders op zoek naar een document voor school? Waarschijnlijk kunnen ze het hieronder vinden.

Aanvragen bijzonder verlof

Boeken en andere lesmaterialen 2021 - 2022

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage 2021 - 2022 

Afspraken op school

Onder het kopje 'afspraken op school' kunnen je ouders lezen wat we op school met elkaar afgesproken hebben.