Hulp en begeleiding

Het Dominicus College is een fijne school. Als je extra hulp nodig hebt, dan krijg je die. Dat kan op verschillende manieren. Daarover lees je hier meer. 

Mentor

Op school heb je bijna elk uur een andere docent. En elke klas heeft een mentor. Dat is een docent die ‘hoort’ bij jouw klas. Die docent lijkt dus een beetje op je juf of meester van de basisschool. Je kunt altijd bij hem of haar terecht met vragen of problemen. Mentoren letten op de sfeer in de klas. Ook houden ze in de gaten of het allemaal lukt met leren. 

Hulp bij bepaalde vakken

Soms gaat het met één vak niet zo lekker. Je vindt bijvoorbeeld Engels heel moeilijk. Dan kan het gebeuren dat je achter raakt. Een vakdocent (bijvoorbeeld: de lerares Engels) kan je dan helpen. Ook een tutor kan je helpen bij een bepaald vak. Een tutor is een leerling die wat ouder is dan jij. Een tutor kun je aanvragen via je vakdocent.

Hulp van een begeleider

Misschien krijg je op de basisschool al extra hulp van een begeleider. Dit heet ‘ondersteuning’. Denk je dat je die extra hulp ook nodig hebt op het Dominicus? Laat het ons weten. Je kunt dan mailen naar Jeannette Buijs, jeannette.buijs@dominicuscollege.nl. Je mag Jeannette al mailen voor je je aanmeldt bij ons op school.

Dyslexie

Ben je dyslectisch? Op het Dominicus College kun je hulp krijgen van een dyslexiecoach. Daarvoor heb je wel een document nodig waarop staat dat je dyslexie hebt (een dyslexieverklaring). De coach geeft jou tips voor je schoolwerk. Ook kijkt ze of we dingen anders moeten doen op school. Zo helpen we je om toch lekker te leren! 

Ouder- en Jeugdsteunpunt passend onderwijs Nijmegen - Stromenland

Sommige leerlingen hebben door een beperking, leerprobleem, gedragsprobleem of ziekte extra ondersteuning nodig. Het helpt jou als ouder en/of leerling als je duidelijke informatie hebt en weet bij wie je terecht kunt met vragen. Samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen hebben daarom een steunpunt ingericht. Bij dit steunpunt kunnen ouders terecht voor informatie en eventueel ondersteuning om samen met school en het samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te komen.