Toekomst

Wat is er aan de hand met het Dominicus College?

Het verhaal achter de mogelijke sluiting van onze school 


In oktober 2021 is bekend gemaakt dat het bestuur van plan is om het Dominicus College per 1 augustus 2024 te sluiten. Dat is slecht nieuws voor alle medewerkers en leerlingen. Maar waarom wordt de school mogelijk gesloten? Zijn er geen andere oplossingen te bedenken? En wat gebeurt er met de leerlingen, als de school gesloten wordt? We zetten het hele verhaal zo goed mogelijk op een rij. 
 

Waarom sluiten? 

De belangrijkste reden waarom het Dominicus College mogelijk gaat sluiten, is dat er steeds minder leerlingen in de regio Nijmegen zijn. Het aantal leerlingen in onze regio is sinds 2015 heel hard gedaald en zal de komende jaren nog verder dalen. Scholen krijgen per leerling geld van de overheid. Dat geld wordt vooral gebruikt voor salarissen van de medewerkers, maar ook voor het gebouw, voor materialen, uitstapjes, kluisjes, en ga zo maar door. 

Bij minder leerlingen komt er natuurlijk minder geld binnen, maar de meeste kosten blijven hetzelfde. De afgelopen jaren zijn scholen steeds meer gaan samenwerken en is er overal een beetje bezuinigd. Maar die bezuinigingen zijn niet meer genoeg om het tekort aan geld op te vangen. Er moet iets anders gebeuren. Simpel gezegd: er zijn op dit moment te veel scholen in de regio.  

Het bestuur bekijkt niet alleen wat goed is voor het Dominicus College, maar voor álle scholen in de regio. Want je kunt je misschien voorstellen dat als er één school sluit, de andere scholen voller komen te zitten. En scholen die voller zitten, hebben meer geld om goede lessen te geven of nieuwe projecten te ontwikkelen. Het bestuur wil namelijk niet dat er te veel geld uitgegeven wordt aan het gebouw of aan dure wervingscampagnes, maar juist aan goed onderwijs. 

Het is natuurlijk heel erg als een school moet sluiten. Dat zou voor iedere school gelden. Maar het Dominicus College heeft in deze hoek van Nijmegen (zuid en west) al jarenlang de grootste terugloop in het aantal leerlingen, en daarmee het grootste financiële tekort. Het zou dus gek zijn om een andere school te sluiten.
 

Wat nu?

Een school sluiten kan niet zomaar. Daar zijn ingewikkelde procedures voor gemaakt die helemaal doorlopen moeten worden. Een belangrijke stap in deze procedure is dat het bestuur bij een ingrijpend besluit advies moet vragen aan de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Dat heeft het bestuur in oktober gedaan. Op dinsdagavond 30 november heeft de MR van de school een negatief advies gegeven op het voorgenomen besluit om de school te sluiten. Zij gaan dus niet akkoord. 

Een negatief advies van de MR, ouders en leerlingen betekent helaas nog niet dat de school openblijft. De financiële zorgen die er waren, zijn er namelijk nog steeds. De MR ziet dat ook, maar heeft in haar advies drie andere mogelijkheden beschreven die zij verder onderzocht wil hebben, vóórdat er een vervolgbesluit genomen wordt. 

De komende maanden gaat het bestuur het negatieve advies en de voorgestelde alternatieven zorgvuldig verder verkennen. Het bestuur wil een belangrijk besluit zorgvuldig nemen, dat is voor iedereen van belang. Op 17 december heeft het bestuur daarom het definitieve besluit ongeveer drie maanden uitgesteld. Daarnaast is het bestuur op zoek naar iemand die vanuit het College van Bestuur de tijd krijgt om dit verder met alle betrokkenen op te pakken.
 

Hoe zit het met die fusie met het Kandinsky College?

In april 2021 heeft het bestuur de wens uitgesproken dat er een fusie zou komen van het Dominicus College en het Kandinsky College. Beide scholen zouden gaan onderzoeken of dat een goed idee was. Maar om twee scholen samen te laten gaan, moeten alle mensen die daarbij horen, dat willen. Denk daarbij aan docenten, leidinggevenden, aan beide medezeggenschapsraden en de directeuren. Dit bleek niet het geval te zijn. De fusie met het Kandinsky College is dus van de baan. 
 

Wat gebeurt er met de leerlingen als het Dominicus College gaat sluiten?

Op dit moment weten we nog niet zeker óf het Dominicus College gaat sluiten, daarover wordt nog druk gepraat. Zolang er niets zeker is, kan er nog niets voor leerlingen georganiseerd worden. Maar er wordt ondertussen wel vast nagedacht over de mogelijkheden die leerlingen krijgen áls het Dominicus College gaat sluiten. 

Het bestuur vindt het belangrijk dat er heel goed gezorgd wordt voor alle mensen die bij het Dominicus College horen. Ze vinden het belangrijk dat je keuzevrijheid krijgt, goede voorlichting, goede begeleiding bij het overstappen of -als je de komende twee jaar examen doet- een goede afronding van je school. Ze willen je graag de mogelijkheid geven om samen te blijven met (een deel) van je vrienden of vriendinnen. Maar er wordt ook gekeken naar (toekomstige) profielkeuzes en hoe deze aansluiten bij het onderwijs van een andere school.
 

Wat gaat er met de Monnikskap gebeuren? 

Het bestuur heeft veel aandacht voor de leerlingen van de Monnikskap. Zij hebben immers een bijzondere plek binnen de school. Als de school sluit, wordt ervoor gezorgd dat de Monnikskap een passende plek krijgt binnen een andere school. Zodat de leerlingen daar hun havo- of vwo-diploma kunnen halen.


Zodra er meer duidelijkheid is over de toekomst van de school, volgt hier snel meer informatie over.


Onderzoeken

Om meer inzicht te krijgen in de situatie heeft de Stichting @voCampus, het Bestuur waaronder het Dominicus College valt, een tweetal onderzoeken uit laten voeren:

Naar een duurzaam gezond scholenpalet in Zuid- en West-Nijmegen (oktober 2021)
Financiële analyse toekomstperspectief Dominicus College als zelfstandige school (september 2021)
 

 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen stuur dan een email naar postbus@dominicuscollege.nl