Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In die raad zitten leerlingen, ouders en leraren. Samen praten ze over de school. Over wat er nog beter kan, of wat juist goed gaat. Sommige besluiten gaan pas door, als de MR het ook goed vindt. De MR moet dan ‘instemming’ geven. Maar de raad geeft ook ‘advies’. Zo helpt de MR de directie. Samen maken ze het Dominicus een nog betere school voor alle leerlingen. 

Reglement MR Dominicus College

Brief over werkzaamheden MR schooljaar 20-21 16 juli 2021
Brief aan ouders over berichtgeving fusieplannen 24 maart 2021
Vragen en advies MT n.a.v. financiële analyse (12 oktober 2021

Advies aan het bestuur t.a.v. voorgenomen sluiting (30 november 2021)
Samenvatting resultaten ouderraadpleging (25 t/m 28 november 2021)


Jaarverslag MR 2020 - 2021

MR agenda 9 juli 2021
MR agenda extra 29 april 2021

MR nieuws-update 9 april 2021
MR nieuws-update 23 april 2021
MR nieuws-update 29 april 2021
MR nieuws-update 17 mei 2021
MR nieuws-update 15 oktober 2021
MR nieuws-update 10 november 2021

Onderzoek Galan Groep:  Second opinion en quick scan alternatieven fusie Dominicus College
Persbericht bij onderzoek Galan groep


Verslagen vergaderingen medezeggenschapsraad Dominicus College

Voor meer informatie, stuur een mail naar: medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl , ter attentie van de MR.