Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In die raad zitten leerlingen, ouders en leraren. Samen praten ze over de school. Over wat er nog beter kan, of wat juist goed gaat. 

Sommige besluiten gaan pas door, als de MR het ook goed vindt. De MR moet dan ‘instemming’ geven. Maar de raad geeft ook ‘advies’. Zo helpt de MR de directie. Samen maken ze het Dominicus een nog betere school voor alle leerlingen. 

Reglement MR Dominicus College

Verslagen vergaderingen medezeggenschapsraad Dominicus College

Voor meer informatie, stuur een mail naar: postbus@dominicuscollege.nl, ter attentie van de MR.