Vragen?


Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen al hun vragen met betrekking tot de aankomende sluiting en de eventuele overstap naar een andere school, stellen via het mailadres vraagbaak@dominicuscollege.nl Bij de vraagbaak kunt u ook terecht met alle vragen die u gewoonlijk bij de mentor of afdelingsleider van uw zoon/dochter zou neerleggen. 

Er is een team van medewerkers betrokken bij de begeleiding van leerlingen en ouders in de overstap naar een andere school. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, een mentor, een afdelingsleider, een decaan, een stafmedewerker en de rector. Dit team zorgt ervoor dat alle vragen die binnenkomen, zo snel mogelijk worden beantwoord. De vragen die binnenkomen worden toebedeeld aan het teamlid dat de vraag het beste kan beantwoorden. Mogelijk gaat dit teamlid hierover met ouders of leerlingen in gesprek. 

Het streven is om binnen een week een eerste reactie te kunnen geven op vragen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.

Q&A

In deze Q&A vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen en antwoorden.

---------------------