Vragen?


Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen al hun vragen met betrekking tot de aankomende sluiting en hun eventuele overstap naar een andere school, stellen via het mailadres vraagbaak@dominicuscollege.nl Bij de vraagbaak kunt u ook terecht met alle vragen die u gewoonlijk bij de mentor of teamcoördinator van uw zoon/dochter zou neerleggen. 

Er is een team gevormd dat de begeleiding van leerlingen en ouders in de overstap naar een andere school de komende tijd gaat organiseren. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, een mentor, een teamcoördinator, een tweetal decanen, een stafmedewerker, een ouder en de rector. Dit team zorgt ervoor dat alle vragen die binnenkomen, zo snel mogelijk worden beantwoord. 

De vragen die binnenkomen worden toebedeeld aan het teamlid dat de vraag het beste kan beantwoorden. Mogelijk gaat dit teamlid hierover met ouders of leerlingen in gesprek. Omdat onze verwachting is dat er veel vragen zullen binnenkomen over profielkeuzes, vakkenkeuzes en schoolkeuzes hebben we speciaal voor deze vragen tijdelijk ons decanaat uitgebreid met twee decanen van andere VO-scholen, te weten Elsje Buddendijk (SSGN), Hanneke Hendriks (Kandinsky College). 

Het streven is om binnen een week een eerste reactie kunnen geven op vragen. Binnenkort vindt u op deze pagina ook een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.

Q&A

In deze Q&A vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen en antwoorden.

---------------------

Presentatie ouderavonden

Hier kunt u de PowerPoint-presenatie terugzien van de ouderavonden op 23 en 24 maart 2022.