Instromen

Het College van Bestuur van de @voCampus heeft op 16 maart 2022 besloten dat het Dominicus College per 1 augustus 2024 definitief haar deuren sluit (voor meer informatie zie: Toekomst Dominicus College). Daarom kun je in schooljaar 2022 - 2023 niet meer instromen in leerjaar 1 van de reguliere afdeling. Instromen in een van de overige leerjaren blijft mogelijk.

Wil instromen, neem dan contact op met een van onze teamcoördinatoren: 

Mandy van der Velden, coördinator klas 1 en 2 via mandy.vandervelden@dominicuscollege.nl
Hanneke de Jong, teamcoördinator havo klas 3, 4 en 5 via hanneke.dejong@dominicuscollege.nl 
Sjel Jansen, teamcoördinator vwo klas 3 en 4 via sjel.jansen@dominicuscollege.nl
Emilie Braam-Roulot, teamcoördinator vwo klas 5 en 6 via  emilie.braam@dominicuscollege.nl

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier 2022 - 2023

Je kunt het formulier opsturen naar:
Postbus 40020
6504 AA Nijmegen
of via email naar: postbus@dominicuscollege.nl
of inleveren bij de receptie of administratie van onze school.

Op de afdeling De Monnikskap verzorgt de school onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. Het behoud van deze afdeling is ook na 1 augustus 2024 door het Bestuur gegarandeerd. Het blijft daarom mogelijk om in alle leerjaren van de Monnikskap in te stromen. Vanwege het specifieke karakter kent De Monnikskap een eigen aannamebeleid. Heb je vragen neem dan contact op:

Kathelijne Wentink, teamcoördinator Monnikskap via kathelijne.wentink@dominicuscollege.nl