Instromen

Het College van Bestuur van de @voCampus heeft op 16 maart 2022 besloten dat het Dominicus College per 1 augustus 2024 haar deuren moet sluiten (voor meer informatie zie: Toekomst Dominicus College). Daarom kun je vanaf schooljaar 2022 - 2023 niet meer instromen in leerjaar 1 van de reguliere afdeling. Instromen in een van de overige leerjaren blijft mogelijk.

Wil je instromen, neem dan contact op met een van onze afdelingsleiders: 

Sjel Jansen, afdelingsleider vwo sjel.jansen@dominicuscollege.nl
Emilie Braam-Roulot, afdelingsleider havo  emilie.braam@dominicuscollege.nl

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier 2022 - 2023

Je kunt het formulier opsturen naar:
Postbus 40020
6504 AA Nijmegen
of via email naar: postbus@dominicuscollege.nl
of inleveren bij de receptie of administratie van onze school.

Op de afdeling De Monnikskap verzorgt de school onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. Het behoud van deze afdeling is ook na 1 augustus 2024 door het Bestuur gegarandeerd. Het blijft daarom mogelijk om in alle leerjaren van de Monnikskap in te stromen. Vanwege het specifieke karakter kent De Monnikskap een eigen aannamebeleid. Heb je vragen neem dan contact op:

Kathelijne Wentink, afdelingsleider de Monnikskap via kathelijne.wentink@dominicuscollege.nl
aanmeldformulier Monnikskap