Instromen

Het College van Bestuur van de @voCampus heeft op 16 maart 2022 besloten dat het Dominicus College per 1 augustus 2024 haar deuren moet sluiten (voor meer informatie zie: Toekomst Dominicus College). 

Op de afdeling De Monnikskap verzorgt de school onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. De leerlingen van de afdeling de Monnikskap worden vanaf 1 augustus 2024 ondergebracht bij het Kandinsky College Nijmegen, locatie Malderburchtstraat. Het blijft mogelijk om in alle leerjaren van de Monnikskap in te stromen.

Vanwege het specifieke karakter kent De Monnikskap een eigen aannamebeleid. Heb je vragen neem dan contact op Met Kathelijne Wentink, afdelingsleider de Monnikskap via kathelijne.wentink@dominicuscollege.nl

aanmeldformulier Monnikskap