De beste school voor jou

Ze zeggen het zelf. De leerlingen van het Dominicus College. Van hen krijgt de school een dikke voldoende. Daar zijn we erg blij mee. We doen ons best om een fijne school te zijn. Een school waar leerlingen aardig zijn voor elkaar. Waar je extra hulp krijgt als je dat nodig hebt. 

Het Dominicus bestaat al sinds 1856. En toch zijn we helemaal van deze tijd. Met een mooi smartboard in elk lokaal en een eigen 3D-printer. Met een prachtige sporthal en een sportveld buiten. Met creatieve vakken, met zang, dans en toneel. En het allerbelangrijkste: we zijn een veilige school met goed onderwijs. De beste school… ook voor jou! 

Waarom kiezen voor het Dominicus?

  • Kwalitatief sterk en afwisselend onderwijs in verschillende vormen: lessen, activiteiten, excursies en projecten.
  • Leerlingen kiezen deels hun eigen programma, in de vorm van projecten in de onderbouw en DC-uren in de bovenbouw.
  • Wekelijkse maatwerkuren met ruimte voor extra begeleiding, uitdaging of verdieping
  • Intensieve begeleiding door mentoren en gespecialiseerde zorgverleners. Mede dankzij de Monnikskap is er veel kennis en ervaring in huis.
  • Veilig leerklimaat dat recht doet aan verschillen
  • Goede resultaten
  • Het vak nieuwe media om creatief en verantwoord met digitale media om te gaan
  • Versterkt talenonderwijs voor Engels, Frans en Duits in combinatie met internationale excursies en uitwisselingen
  • Universumschool: nadruk op bétavakken 
  • Moderne hulpmiddelen, zoals de iPad in de klas