Meld je aan

Aanmeldprocedure 

Je kunt je aanmelden bij het Dominicus College met het aanmeldingsformulier dat de basisschool verstrekt. Wij vragen je daarnaast ook een aanmeldingsformulier van het Dominicus College in te leveren. Dit aanmeldformulier vind je op deze pagina in de aanmeldperiode (14 februari t/m 6 maart 2022). 
 

Toekomst

Het aantal leerlingen in de regio Nijmegen is sinds 2015 hard gedaald. Ook het Dominicus College heeft daar last van. De afgelopen jaren hebben te weinig nieuwe leerlingen zich aangemeld op onze school. De Stichting @voCampus, het bestuur waaronder het Dominicus College valt, denkt in dat licht na over de toekomst van de school. Kijk voor actuele informatie hierover op: https://www.dominicuscollege.nl/toekomst
 

Plaatsingsprocedure

Wij nemen leerlingen aan met een havo- of vwo-advies (of een combinatie hiervan). Wij nemen na goed overleg met onder andere de basisschool, ook leerlingen met een gecombineerd vmbo-t/havo-advies aan. Het advies moet ondersteund worden door informatie uit het LVS. Leerlingen met een broer of zus bij ons op school hebben voorrang bij de plaatsing, net zoals kinderen van onze personeelsleden.
 

Plaatsingscommissie

De plaatsingscommissie van het Dominicus College adviseert de schoolleiding over de toelating van leerlingen. We bespreken leerlingen met een speciale indicatie en ook de leerlingen bij wie het basisschooladvies en het leerlingvolgsysteem niet overeenkomen. 
 

Procedure en tijdpad 2022

‒    14 februari 2022
De aanmeldtermijn start op 14 februari 2022 en loopt tot en met vrijdag 6 maart 2022. Leerlingen kunnen worden aangemeld door de ingevulde aanmeldingsformulieren op te sturen of af te geven bij de receptie van onze school. 

‒    3 en 15 februari 2022
Dominicus Xperience (online lesmiddag en voorlichting ouders) 16.00 - 18.00 uur: programma leerlingen, 19.00 - 19.30 uur: programma ouders

‒    19 februari 2022
Online Open Dag tussen 10.00 - 15.00 uur

‒    8 maart 2022 09.00 uur
Het aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. 

‒    11 maart 2022
Op 11 maart krijgen alle ouders een schriftelijk bevestiging van aanname.

‒    18 maart 2022
Uiterlijke datum tweede aanmelding uitgelote leerlingen.

‒    27 april 2022
Ouders van de geplaatste leerlingen ontvangen definitief bericht van plaatsing.

‒    15 juni 2022
Kennismakingsmiddag.
 

Vragen?

Neem contact op met: Mandy van der Velden, coördinator klas 1 en 2 via mandy.vandervelden@dominicuscollege.nl
 

Instromen in een van de overige leerjaren

Wil je instromen in een van de overige leerjaren? Neem dan contact op met een van onze teamcoördinatoren: 

Mandy van der Velden, coördinator klas 1 en 2 via mandy.vandervelden@dominicuscollege.nl
Hanneke de Jong, teamcoördinator havo klas 3, 4 en 5 via hanneke.dejong@dominicuscollege.nl (mw. de Jong wordt tot januari 2022 vervangen door Emilie Braam-Roulot: emilie.braam@dominicuscollege.nl)
Sjel Jansen, teamcoördinator vwo klas 3 en 4 via sjel.jansen@dominicuscollege.nl
Susanne Elgershuizen, teamcoördinator vwo klas 5 en 6 via  susanne.elgershuizen@dominicuscollege.nl

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier:

Klik op de afbeelding om het formulier te openen

Je kunt het formulier opsturen naar:
Postbus 40020
6504 AA Nijmegen
of via email naar: postbus@dominicuscollege.nl
of inleveren bij de receptie of administratie van onze school.

Op de afdeling De Monnikskap verzorgt de school onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. Vanwege het specifieke karakter kent De Monnikskap een eigen aannamebeleid.
Heb je vragen neem dan contact op:

Kathelijne Wentink, teamcoördinator Monnikskap via kathelijne.wentink@dominicuscollege.nl