Meld je aan

Aanmelden

De tweede aanmeldtermijn is voorbij. Hieronder vind je informatie over de vervolgprocedure.

Plaatsing

Wij nemen leerlingen aan met een havo- of vwo-advies (of een combinatie hiervan). Wij nemen na goed overleg met onder andere basisschool, ook leerlingen met een gecombineerd vmbo-t/havo-advies aan. Het advies moet ondersteund worden door informatie uit het LVS. Leerlingen met een broer of zus bij ons op school hebben voorrang bij de plaatsing, net zoals kinderen van onze personeelsleden.

Procedures en tijdpad

Meer informatie over de procedures en het bijbehorende tijdpad vindt in de: aanmeldings- en plaatsingsprocedure.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op met:
Mandy van der Velden, coördinator klas 1 en 2 via mandy.vandervelden@dominicuscollege.nl
Nancy van Riet-Bunte, conrector via nancy.vanriet@dominicuscollege.nl

Instroom gedurende het schooljaar

Wil je gedurende het schooljaar 2020 - 2021 instromen? Neem dan contact op met een van onze teamcoördinatoren: 

Mandy van der Velden, coördinator klas 1 en 2 via mandy.vandervelden@dominicuscollege.nl
Hanneke de Jong, teamcoördinator havo klas 3, 4 en 5 via hanneke.dejong@dominicuscollege.nl
Sjel Jansen, teamcoördinator vwo klas 3 en 4 via sjel.jansen@dominicuscollege.nl
Susanne Elgershuizen, teamcoördinator vwo klas 5 en 6 (In het eerste semester van schooljaar 2020 - 2021 wordt zij vervangen door Emilie Braam-Roulot) via susanne.elgershuizen@dominicuscollege.nl of emilie.braam@dominicuscollege.nl

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier:

Klik op de afbeelding om het formulier te openen

Je kunt het formulier opsturen naar:
Postbus 40020
6504 AA Nijmegen
of via email naar: postbus@dominicuscollege.nl
of inleveren bij de receptie of administratie van onze school.

Op de afdeling De Monnikskap verzorgt de school onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. Vanwege het specifieke karakter kent De Monnikskap een eigen aannamebeleid.
Heb je vragen neem dan contact op:

Kathelijne Wentink, teamcoördinator Monnikskap via kathelijne.wentink@dominicuscollege.nl