Meld je aan

Wil je gedurende het schooljaar 2020 - 2021 instromen? Neem dan contact op met een van onze teamcoördinatoren: 

Mandy van der Velden, coördinator klas 1 en 2 via mandy.vandervelden@dominicuscollege.nl
Hanneke de Jong, teamcoördinator havo klas 3, 4 en 5 via hanneke.dejong@dominicuscollege.nl
Sjel Jansen, teamcoördinator vwo klas 3 en 4 via sjel.jansen@dominicuscollege.nl
Susanne Elgershuizen, teamcoördinator vwo klas 5 en 6 (In het eerste semester van schooljaar 2020 - 2021 wordt zij vervangen door Emilie Braam-Roulot) via susanne.elgershuizen@dominicuscollege.nl of emilie.braam@dominicuscollege.nl

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier:

Klik op de afbeelding om het formulier te openen

Je kunt het formulier opsturen naar:
Postbus 40020
6504 AA Nijmegen
of via email naar: postbus@dominicuscollege.nl
of inleveren bij de receptie of administratie van onze school.

Vanaf 3 t/m 28 februari 2021 kun je je aanmelden voor schooljaar 2021 - 2022. Het aanmeldformulier en meer informatie over de procedure vind je te zijner tijd op deze pagina.

Op de afdeling De Monnikskap verzorgt de school onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. Vanwege het specifieke karakter kent De Monnikskap een eigen aannamebeleid.
Heb je vragen neem dan contact op met een van de teamcoördinatoren:

Kathelijne Wentink, teamcoördinator Monnikskap via kathelijne.wentink@dominicuscollege.nl
Monique Linssen, teamcoördinatoren Monnikskap via monique.linssen@dominicuscollege.nl