Meld je aan

Vanaf 4 t/m 28 februari 2021 kun je je aanmelden voor schooljaar 2021 - 2022. Het aanmeldformulier en meer informatie over de procedure vind je te zijner tijd op deze pagina.

Heb je vragen, neem dan contact op met:

Mandy van der Velden, coördinator klas 1 en 2 via mandy.vandervelden@dominicuscollege.nl
Nancy van Riet-Bunte, conrector via nancy.vanriet@dominicuscollege.nl

Wil je gedurende het schooljaar 2020 - 2021 instromen? Neem dan contact op met een van onze teamcoördinatoren: 

Mandy van der Velden, coördinator klas 1 en 2 via mandy.vandervelden@dominicuscollege.nl
Hanneke de Jong, teamcoördinator havo klas 3, 4 en 5 via hanneke.dejong@dominicuscollege.nl
Sjel Jansen, teamcoördinator vwo klas 3 en 4 via sjel.jansen@dominicuscollege.nl
Susanne Elgershuizen, teamcoördinator vwo klas 5 en 6 (In het eerste semester van schooljaar 2020 - 2021 wordt zij vervangen door Emilie Braam-Roulot) via susanne.elgershuizen@dominicuscollege.nl of emilie.braam@dominicuscollege.nl

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier:

Klik op de afbeelding om het formulier te openen

Je kunt het formulier opsturen naar:
Postbus 40020
6504 AA Nijmegen
of via email naar: postbus@dominicuscollege.nl
of inleveren bij de receptie of administratie van onze school.

Op de afdeling De Monnikskap verzorgt de school onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. Vanwege het specifieke karakter kent De Monnikskap een eigen aannamebeleid.
Heb je vragen neem dan contact op:

Kathelijne Wentink, teamcoördinator Monnikskap via kathelijne.wentink@dominicuscollege.nl