Meld je aan

Aanmelden

In verband met een te gering aantal aanmeldingen is besloten dat wij in schooljaar 2022 - 2023 niet starten met een brugklas.
 

Toekomst

Het aantal leerlingen in de regio Nijmegen is sinds 2015 hard gedaald. Ook het Dominicus College heeft daar last van. De afgelopen jaren hebben te weinig nieuwe leerlingen zich aangemeld op onze school. De Stichting @voCampus, het bestuur waaronder het Dominicus College valt, denkt in dat licht na over de toekomst van de school. Kijk voor actuele informatie hierover op: https://www.dominicuscollege.nl/toekomst
 

Instromen in een van de overige leerjaren

Wil je het lopende schooljaar instromen in een van de overige leerjaren? Neem dan contact op met een van onze teamcoördinatoren: 

Mandy van der Velden, coördinator klas 1 en 2 via mandy.vandervelden@dominicuscollege.nl
Hanneke de Jong, teamcoördinator havo klas 3, 4 en 5 via hanneke.dejong@dominicuscollege.nl (mw. de Jong wordt tot januari 2022 vervangen door Emilie Braam-Roulot: emilie.braam@dominicuscollege.nl)
Sjel Jansen, teamcoördinator vwo klas 3 en 4 via sjel.jansen@dominicuscollege.nl
Susanne Elgershuizen, teamcoördinator vwo klas 5 en 6 via  susanne.elgershuizen@dominicuscollege.nl

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier:

Klik op de afbeelding om het formulier te openen

Je kunt het formulier opsturen naar:
Postbus 40020
6504 AA Nijmegen
of via email naar: postbus@dominicuscollege.nl
of inleveren bij de receptie of administratie van onze school.

Op de afdeling De Monnikskap verzorgt de school onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. Vanwege het specifieke karakter kent De Monnikskap een eigen aannamebeleid.
Heb je vragen neem dan contact op:

Kathelijne Wentink, teamcoördinator Monnikskap via kathelijne.wentink@dominicuscollege.nl