Corona

Corona

Dit protocol is opgesteld n.a.v. de richtlijnen van het Ministerie OCW. In het protocol worden de maatregelen beschreven die gelden bij de vier scenario’s die door het kabinet worden ingezet voor de aanpak van het coronavirus; het kabinet bepaalt wanneer er wordt opgeschaald naar een ander scenario.
 

Op dit moment geldt:  scenario 1: basismaatregelen.


In deze flyer vindt je meer informatie over het afnemen van zelftesten.